NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Cwrs Gwehyddu Brwyn | Make a Rush Mat Course in Cardiff


   • Cwrs Gwehyddu Brwyn | Make a Rush Mat Course Photo #1
   1 of 1
   March 21, 2020

   Saturday  10:30 AM

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Cwrs Gwehyddu Brwyn | Make a Rush Mat Course

   Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft gwehyddu brwyn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu mat bwrdd brwyn neu ddau (neu fwy fyth os gallwch chi!) Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol. Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd. Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.  Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad. Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu'r Amgueddfa 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd. Gostyngiad: bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl. Addas i oed:18+ _______________________________________________________ This one day course is a chance to try your hand at the craft of rush weaving in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History. Working under the guidance of local craftswoman Clare Revera, you’ll learn the techniques required to make a rush table mat or two (or more if you're quick!). This course is suitable for complete beginners – the price includes all materials required.Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival. All tickets for this event must be purchased in advance. Use postcode CF5 6XB for satnav  Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event. Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements. Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people. Suitable age: 18+

   Categories: Museums & Attractions

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Cwrs Gwehyddu Brwyn | Make a Rush Mat Course. Book your stay now!