NOTICE: Many events listed here have been canceled or postponed due to the Covid-19 emergency. It is best to call ahead or check with organizer's websites to verify the status of any local event.

Change Location × Cardiff, United Kingdom

  Recent Locations

   Cyflwyniad i Enamlo | Introduction to Enamelling in Cardiff


   • Cyflwyniad i Enamlo | Introduction to Enamelling Photo #1
   1 of 1
   March 14, 2020

   Saturday  10:30 AM

   Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
   Cardiff, Cardiff

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Cyflwyniad i Enamlo | Introduction to Enamelling

   Cyflwyniad modern a chwareus yw’r gweithdy hwn i grefft draddodiadol enamlo. Yr artist lleol Sophie Buckingham fydd yn eich helpu i ddysgu technegau marcio, stensil, sgraffito ac addurniadau eraill. Bydd cyfle hefyd i arbrofi â phatrwm a lliw a thanio enamel gwydrog ar gopr yn yr odyn. Diwrnod hamddenol, hwyliog sy’n addas i ddechreuwyr llwyr, gydag unrhyw offer a deunyddiau wedi’u darparu. Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd. Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.   Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad. Hygyrchedd: Mae lleoliadau rhai o'n gofodau dysgu yn 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd. Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl. Addas i oed:18+ -------------------------------------------------------------------- This workshop is an introduction to the traditional craft of enamelling – but with a playful, contemporary edge. Local artist Sophie Buckingham will help you explore mark making techniques using stencils, scraffito and embellishments. You will experiment with pattern and colour through the medium of kiln fired vitreous enamel on copper. This fun, relaxed day is suitable for the complete beginner - all equipment and materials will be supplied. Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival. All tickets for this event must be purchased in advance. Use postcode CF5 6XB for satnav   Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event. Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements. Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people. Suitable age: 18+

   Categories: Museums & Attractions

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.

   Hotels and Airbnbs near Cyflwyniad i Enamlo | Introduction to Enamelling. Book your stay now!